OPEN Bris


Plugin slúžiaci na načítanie údajov o organizáciách z registrov viacerých štátov. Aktuálne sú podporované Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko a Poľsko. Zároveň je možné ho využiť na kontrolu IBANu voči slovenskej Finančnej správe pred úhradou faktúr.

Stiahnuť plugin

Inštalácia pluginu

Balíček so vzorovým nastavením je dostupný v Store po prihlásení sa do ERPIO One:

https://my.erpio.one/Pages/yPack/ypackstorelist.aspx

Nastavenia

Zaregistrujte sa na stránke https://openbris.eu, každý po registrácii má k dispozícii 500 volaní mesačne zadarmo plus je možné dokúpiť si rozšírený počet volaní mesačne podľa cien uvedených na stránke Open BRISu (pre používateľov ERPIO One je dostupná špeciálna cena – kontaktujte nás na sales@erpio.one) .

Po registrácii Vám bude vytvorený API kľúč, ktorý bude potrebné použiť v nasledujúcich krokoch.

Je potrebné vytvoriť dátovy zdroj, zdrojom bude plugin e1_ws_openbris

Dátový zdroj nazveme podľa potreby a v ďalšom kroku sú dostupné nasledovné modely:

Krajiny (Countries)

Zobrazí zoznam dostupných krajín, ktoré podporuje Open BRIS.

Cez tlačidlo na prácu s parametrami (…) nastavíme potrebné parametre.

Dostupné sú nasledovné parametre:

  • @apikey – API kľúč, ktorý Vám vygeneroval Open BRIS po registrácii

Organizácie (Companies)

Zobrazí zoznam nájdených organizácii podľa zadaných kritérii vyhľadávania.

Zobrazí zoznam dostupných krajín, ktoré podporuje Open BRIS.

Cez tlačidlo na prácu s parametrami (…) nastavíme potrebné parametre.

Dostupné sú nasledovné parametre:

  • @apikey – API kľúč, ktorý Vám vygeneroval Open BRIS po registrácii
  • @country – krajiny, v ktorých sa má vyhľadávať – je potrebné použiť 3-znakový kód, ktorý vráti napr zoznam krajín z predchádzajúcej metódy. Je možné zadať jednu krajinu, alebo viaceré krajiny oddelené čiarkou napr. AUT,SVK,CZE. POZOR: Ak zadám viac krajín, tak pre každú krajinu ide nová požiadavka voči serveru a keď mám napr. zadané 3 krajiny, tak každé vyhľadávanie mi odpočíta 3 požiadavky z dostupných podľa mojho voľného alebo plateného prístupu
  • @query – vyhľadávaný reťazec. V E1 je možné nastaviť ako systémový parameter s voľbou **Search Any**, ktorý spôsobí to, že ak v akomkoľvek klientovi zadám hodnotu do fulltext vyhľadávania, tak sa pustí vyhľadanie tejto hodnoty v dostupných firmách. Alebo je hodnotu možné naplniť iným spôsobom podľa potreby (navigačnou akciou, …)
  • @limit – počet riadkov, ktoré má vrátiť vyhľadávanie. Ak som zadal viaceré krajiny, tak výslený počet výsledkov je násobený počtom krajín, v ktorých sa vyhľadáva

Kontrola IBAN (Check IBAN – iba Slovensko)

Slúži na skontrolovanie zadaného IBANu, že či je nahlásený na Finančnej správe. V prípade, že je IBAN nahlásený k nejakej organizácii, tak vyhľadávanie zobrazí túto organizáciu.

Cez tlačidlo na prácu s parametrami (…) nastavíme potrebné parametre.

Dostupné sú nasledovné parametre:

  • @apikey – API kľúč, ktorý Vám vygeneroval Open BRIS po registrácii
  • @country – krajiny, v ktorých sa má vyhľadávať – je potrebné použiť 3-znakový kód, ktorý vráti napr zoznam krajín z predchádzajúcej metódy. Je možné zadať jednu krajinu, alebo viaceré krajiny oddelené čiarkou napr. AUT,SVK,CZE,POL. POZOR: Ak zadám viac krajín, tak pre každú krajinu ide nová požiadavka voči serveru a keď mám napr. zadané 3 krajiny, tak každé vyhľadávanie mi odpočíta 3 požiadavky z dostupných podľa Vášho voľného alebo plateného prístupu
  • @iban – vyhľadávaný reťazej. V E1 je možné nastaviť ako systémový parameter s voľbou **Search Any**, ktorý spôsobí to, že ak v akomkoľvek klientovi zadám hodnotu do fulltext vyhľadávania, tak sa pustí vyhľadanie tejto hodnoty. Alebo je hodnotu možné naplniť iným spôsobom podľa potreby (navigačnou akciou, …)