Plugin e1_ws_createuser


Plugin slúži na zakladanie používateľov a nastavenie kategórii pre používateľa. Plugin môže založenému používateľovi poslať e-mail s prihlasovacími údajmi a príp. ďalšími potrebnými informáciami.

Zakladá sa typ používateľa, ktorý sa môže prihlasovať do aplikácie, ale nemôže sa prihlasovať do konfigurácie na webe.

Príklad použitia:

Inštalácia pluginu

Stiahnuť

Konfigurácia pluginu

Potrebné údaje sa dajú zadať buď do konfiguračného súboru e1_ws_createuser.config, ktorý sa ukladá vedľa pluginu alebo je možné použiť parametre v datasource (zoznam dostupných parametrov sa predvyplní po vybraní modelu pre plugin).

Nastavenie v konfiguračnom súbore:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <appSettings>
  <add key="e1" value="https://my.erpio.one" />
  <add key="e1u" value="UserName" />
  <add key="e1p" value="UserPassword" />
  <add key="workspace" value="WorkspaceID" />
  <add key="defaultCountry" value="SK" />
  <add key="server" value="" />
  <add key="port" value="" />
  <add key="from" value="" />
  <add key="fromName" value="" />
  <add key="useCredentials" value="" />
  <add key="useSslTls" value="" />
  <add key="user" value="" />
  <add key="password" value="" />
  <add key="useHTMLBody" value="" />
  <add key="catergoriesCount" value="1"/>
 </appSettings>

TO DO popis

Nastavenie v parametroch:

Popis nastavení:

Názov v konfiguNázov v parametrochPopis
e1@e1Cesta na server ERPIO One
token@tokenAccess token používateľa, ktorý má práva na vytváranie ďalších používateľov. Ako získať access token
workspace@workspaceID Vášho workspace (môžete ho nájsť na Dashboarde)
defaultCountry@CountryISO kód predvolenej krajiny, napr. SK
server@emailserverSMTP server, z ktorého sa majú e-maily posielať
port@emailportPort, ktorý používa SMTP server
from@fromE-mail odosielateľa, ktorý sa zobrazí v odoslanej správe
fromName@fromNameMeno odosielateľa, ktorý sa zobrazí v odoslanej správe
useCredentials@useCredentialstrue/false – či je potrebné sa k SMTP serveru prihlasovať
useSslTls@useSslTlstrue/false – či SMTP server používa SSL/TLS
user@emailuserPrihlasovacie meno pre prihlásenie k SMTP serveru
password@emailpasswordHeslo pre prihlásenie k SMTP serveru
useHTMLBody@useHTMLBodytrue/false – či odoslaná spr
catergoriesCount@catergoriesCountPočet kategórií, ktoré potrebujete nastavovať. Podľa tohto nastavenia je potom v akcii možné používať parametre @CategoryX, @CategoryRightsX

Akcia pre vytváranie používateľov

Plugin má preddefinovanú akciu CreateUser, ktorá sa ponúkne pri vytváraní akcie nad setom vychádzajúcim z tohto pluginu. Kliknutím na šípku dole sa nastavenia aplikujú na novovytváranú akciu.

Akcia pridá nasledovné predvolené parametre:

Názov parametraPopis
@EmailE-mailová adresa nového používateľa
@FirstNameMeno nového používateľa
@LastNamePriezvisko nového používateľa
@PasswordHeslo pre nového používateľa, môže si ho následne zmeniť v aplikácii. Heslo musí spĺňať nasledovné podmienky:
– dĺžka musí byť medzi 6 až 30 znakov
– musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno
– musí obsahovať aspoň jednu číslicu
– musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno
@sendMailtrue/false – či sa má odosielať e-mail
@ccE-mailová adresa, na ktorú sa má poslať kópia e-mailu
@bccE-mailová adresa, na ktorú sa má poslať skrytá kópia e-mailu
@subjectPredmet e-mailu
@bodyTelo správy
@SenderMeno odosielateľa, ktoré sa môže použiť v texte e-mailu
@Category1ID kategórie pre ktorú chcem nastaviť práva
@CategoryRights1Práva pre danú kategóriu:
Zakázané = 0,
Povolené = 1

Parametre @CategoryX a @CategoryRightsX je možné duplikovať podľa počtu kategórii zadaných v konfigurácii catergoriesCount/@catergoriesCount.

Príklad textu e-mailu (@body), v texte je možné použiť parametre @Email, @Password, @FirstName, @LastName, @Sender. Tieto budú vo výslednej správe nahradené hodnotami z akcie:

Dobry den,<br/>
<br/>
boli ste pozvany na vyuzivanie mobilného prístupu k firemnym udajom.<br/>
<br/>
Budete potrebovať aplikaciu ERPIO APP, stiahnite si ju z linkov pre jednotlive platformy <a href="https://erpio.app/#download">www.erpio.app</a>.<br/>
<br/>
Vase prihlasovacie udaje:<br/>
<br/>
Prihlasovacie meno - @Email<br/>
Heslo - @Password<br/>
<br/>
Predvolene heslo si zmenite priamo v aplikacii.<br/>
<br/>
V pripade potreby nas kontaktujte na support@erpio.one.<br/>
<br/>
S pozdravom<br/>
<br/>
Vas ERPIO Team

Príklad nastavení kategórií:

Získanie ID kategórie:

Na Dashboarde voľba Categories, edit na vybranú kategóriu a potom je ID vidieť v URL

Do poľa pre command SQL môžete zadať SQL príkaz, ktorý sa vykoná voči SQL pripojeniu brány.

TO DO akcia pre editáciu user vs category