Administrácia


Administrátor má po prihlásení k dispozícii nasledovné voľby menu:

  • Zásielky – slúži na prácu zo zásielkami, ich priraďovanie kuriérom, prehľad zásielok, ktoré sú aktuálne v preprave a prezeranie histórie zásielok

Zásielky na priradenie kuriérovi

V tomto prehľade sú vidieť zásielky, ktoré nemajú priradeného kuriéra. Kuriéra priradíte kliknutím na vybraný riadok a spustíte akciu Priradiť kuriéra. Zobrazí sa Vám okno, kde z vyberača kuriérov priradíte požadovaného človeka. Po priradení kuriéra, zásielka z toho prehľadu zmizne.

Zásielky čakajúce na kuriéra

V tomto prehľade sú zásielky, ktoré majú priradeného kuriéra, ale ešte neboli vyzdvihnuté.

Zásielky v preprave

Zásielky, ktoré kuriér vyzdvihol, ale ešte neodovzdal.

História zásielok

Zoznam všetkých zásielok bez akýchkoľvek filtrov.

  • Administrácia – slúži na vytváranie a administráciu používateľov, administráciu typov prepravovaných položiek a rôzne prehľady ako napr. aké notifikácie sa poslali

Používatelia

Kliknutím na dlaždicu Používatelia sa Vám zobrazí zoznam aktuálnych používateľov. Cez akciu Nový používateľ (vpravo hore) je možné pridať nového používateľa. Okno pre priadanie nového používateľa:

Je potrebné vyplniť všetky kontaktné údaje. Heslo sa vygeneruje automaticky. Pomocou poli Zákazník/Admin/Kuriér viete nastaviť ako bude aplikáciu daný používateľ používať. Nastavením Áno mu povolíte nastavenia pre danú rolu. Role je možné kombinovať, napr. používatel môže byť Admin aj Kuriér – vtedy nastavíte zákazník na Nie, Admin na Áno a Kuriér na Áno.

Po uložení sa na zadaný e-mail pošle pozvánka pre používanie aplikácie s linkami na webovú aj mobilnú aplikáciu a prihlasovacími údajmi. Zároveň v tejto mailovej pozvánke je aj odkaz na túto dokumentáciu.

Cez akciu Oprava, ktorú vyvoláte kliknutím na vybraný riadok, môžete editovať údaje vybraného používateľa.

Typy prepravovaných položiek

V tejto dlaždici je zoznam všetkých dostupných položiek, ktorých prepravu si zákazník môže objednať. Je potrebné vytvoriť všetky kombinácie balíkov v súvislosti napr. s limitom hmotnosti, potrebou využitia napr. plošiny alebo ADR prepravy.

V prípade, že už daný typ prepravy nemá byť k dispozícii je potrebné mu odškrtnúť voľbu Aktívna (položky sa nedajú vymazať, kvôli možnosti prehľadov do histórie). Ak nie je položka označená ako Aktívna, tak sa zákazníkov neponúka vo vyberači typov prepravovaných položiek pri vytváraní novej zásielky.

Mesačný report

Po kliknuti je potrebne zadat mesiac a rok, za ktorý chcete zobrazit report.

Po potvrdení sa zobrazí prehľad všetkých zásielok, ktoré mali dátum doručenia vo vybraný mesiac. Kliknutím na zelenu ikonu Excel sa vyexportuje prehlad tak, ako ho vidite pred sebou. Kliknutim na tlacidlo Mesacny report sa zobrazi nahľad reportu.

Kliknutím na modrú ikonu (dole) sa stiahne Excel report.

Report okrem zoskupených zásielok po dňoch obsahuje na konci sumár, ktorý obsahuje koľko bolo akých typov zasielok za zadané obdobie.