Kuriér


Kuriér potrebuje na prácu si stiahnuť a nainštalovať ERPIO App – návod na inštaláciu. Prihlásite sa menom a heslom, ktoré ste dostali na svoj e-mail. Po prihlásení, ak sa prihlasujete prvý krát, tak sa Vám zobrazí výber pracovných priestorov, vyberiete KEVITRANS s.r.o.

Po prihlásení má kuriér k dispozícii nasledovné voľby:

 • Prevzatie zásielky – akcia spustí načítanie qr kódu zásielky, po načítaní a potvrdení sa označí daná zásielka ako prevzatá
 • Odovzdanie zásielky – akcia spustí načítanie qr kódu zásielky, po načítaní je povinný podpis preberajúceho. Po potvrdení sa označí daná zásielka ako odovzdaná.
 • Zásielky na prevzatie – dlaždica zobrazuje počet zásielok, ktoré sú priradené prihlásenému kuriérovi. Po kliknutí na dlaždicu sa zobrazí zoznam priradených zásielok
 • Zásielky v preprave – dlaždica zobrazuje počet zásielok, ktoré kuriér už prevzal, ale ich ešte neodovzdal. Po klinutí na dlaždicu sa zobrazí zoznam zásielk, ktoré by mal mať kuriér v aute

Odovzdanie zásielky

Po naskenovaní zásielky sa po kliknuti na prislušnu ikonu sa spustí možnosť podpisu preberajúceho (povinné).

Na podpisanie je možne použiť prst na dotykovom displeji, prip. stylus

Zásielky na prevzatie

V tomto zozname kuriér vidí zoznam zásielok, ktoré má prevziať.

Kliknutím na vybranú zásielku sa mu zobrazia dostupné akcie:

 • Detail – zobrazí detail vybranej zásielky
 • Štítok – slúži na zobrazenie a príp. vytlačenie štítku vybranej zásielky (formát pre úzku termopásku)
 • Naviguj na adresu prevzatia – spustí navigačnú aplikáciu na danom zariadení na adresu miesta prevzatia
 • Volaj na adresu prevzatia – spustí vytáčanie telefónneho čísla zadaného pre miesto prevzatia
 • Označ ako prevzaté – umožní označenie vybranej zásielky ako prevzatej(s aktuálnym dátmom a časom)
 • Naviguj na adresu doručenia – spustí navigačnú aplikáciu na danom zariadení na adresu miesta odovzania
 • Volaj na adresu doručenia – spustí vytáčanie telefónneho čísla zadaného pre miesto odovzdania
 • Označ ako odovzdané – umožní označenie vybranej zásielky ako odovzdanej (s aktuálnym dátmom a časom)
 • Dôvod nedoručenia – v prípade nedoručenia zásielky v požadovanom termíne je potrebné vyplniť dôvod nedoručenia

Tlač na mobilnej tlačiarni – iba Android

Postup:

 • Z Google Play stiahnuť Print Service(RongTa)
 • Pripojiť tlačiareň cez Bluetooth
 • Spustiť aplikáciu Print Service(RongTa) a nastaviť podľa screenshotu (zmenit Aspect Ratio na 3), následne klinúť na Connect. Tlačiareň je pripravená

Pri každej tlači je potrebné spustiť aplikáciu Print Service(RongTa) a dať Connect pre pripojenie tlačiarne. Následne v ERPIO App si dať vygenerovať štítok, cez akciu Otvoriť štítok v aplikácii na prezeranie PDF dokumentov (závisí od konkrétneho zariadenia, že čo je na nom nainštalované). Následne by v tejto aplikácia mala byť voľba pre tlač dokumentu, pri tlači sa vyberie tlačiareň RongTa Printer a klikne sa Tlač.