3.25 (25) – 09.09.2021


PlatformaTypPopis
VšetkyChangedMapView – mapy sa už nezobrazujú pomocou OpenStreetMaps, ale používajú sa mapy podľa jednotlivej platformy aplikácie (Android – Google Maps, Windows – Bing Maps, IOS – Apple Maps). Je možné ich zobraziť ako satelitné, na úrovni ulíc a hybridná.
VšetkyChangedParameter typu cGPS – po vyplnení hodnoty v súradniciach sa zobrazuje aj približná adresa podľa súradníc. V nastaveniach parametra je možné získať cez mapping na iné parametre nie len kompletné súradnice, ale aj súradnice jednotlivo a adresu
VšetkyNewLocation picker – pri zobrazení parametru typu cGPS v editore pribudla okrem možnosti doplnenia aktuálnej polohy aj možnosť s výberom polohy na mape
AndroidChangedTimelineView – Zmenšený font písme v hlavičke
VšetkyFixedEditPage – shimmer zostával aktívny, ak po Ok nastala chyba a nedalo sa už znovu kliknúť na Ok
VšetkyChangedEditor pre navigačnú akciu nevedel načítať údaje cez getter, doplnené
VšetkyNewMožnosť prenačítať hodnoty následných parametrov. Pribudlo nastavenie v extended config v nastaveniach parametrov, je možné pridať hodnotu EvOnChange, ktorá spôsobí to, že po výbere hodnoty parametra sa prenačítajú hodnoty –
VšetkyNewParameter typu cTextbox je možné zobraziť ako editor textu s možnosťami formátovania.
VšetkyNewV nastaveniach je možné vypnúť zobrazovanie “Loading screen”
VšetkyNewParameter typu cBarcode je možné nastaviť tak, aby sa po zmene jeho hodnoty znovunačítali ostatné