Plugin ARES


Plugin slúži na načítavanie údajov o firmách v Českej republike pre ich ďalšie využitie, napr. založenie novej organizácie do ERP a pod.

Pre získanie pluginu kontaktujte sales@erpio.one

Inštalácia pluginu

Plugin načítava nasledovné údaje:

Název subjektu
IČO
DIČ
Datum vzniku
Název ulice
Číslo domovní
Číslo orientační
PSČ
Název obce
Název části obce
Název městské části
Název okresu
Stát (kód)
Stát
Právní forma
Právní forma (kód)
Soud
Spis
Finanční úřad
Živnostenský úřad
Kategorie počtu pracovníků

Príklad nastavenia pluginu:

V Middleware idem do Data sources (Zdroje) a vytváram Nový. Z dostupných typov zdrojov vyberám ARES

Zadám názov zdroja, potvrdím. V záložke 2-Command definition hore vyberiem model ARES a do commandu zadám napr. none (nesmie zostať prázdny, lebo môže v niektorých prípadoch spôsobovať chybu). Potvrdím Send.

Načítajú sa mi stĺpce z pluginu (plugin nevracia v tomto kroku žiadne údaje), potvrdím Save with update a dám uložiť s vytvorením nového setu (Save&Create new SET). V sete vyberiem stĺpce, ktoré chcem ďalej používať.

Set po zobrazení nevracia žiadne údaje, pre zobrazenie údajov je potrebné použiť vyhľadávanie. Vyhľadávať sa dá podľa názvu subjektu a IČO.

Príklad akcie používajúcej set z pluginu:

Akcia na vytvorenie novej organizácie s možnosťou predvyplnenia údajov z ARES. Vytvorím si akciu typu edit, kde si dám všetky potrebné parametre na založenie organizácie. Parameter s názvom firmy dám typu cSet (kompletný popis nastavenia parametru cSet). V mappovacích parametroch použijem všetky potrebné parametre, ktoré chcem vyplniť údajmi z ARESu.

Pre dosiahnutie stavu, že chcem mať možnosť zadať aj organizáciu, ktorá nemusí byť v ARESe, napr. z inej krajiny, môžem využiť v Extended konfiguráciu InputOnly (SysName: InputOnly, DType: Bool), ktorá po zaškrtnutí voľby zabezpečí, že hodnotu v poli názov firmy nemusím vyberať iba z vyberača, ale možem ju buď priamo napísať alebo vybrať zo zoznamu (ukážka vo videu v tomto článku).

Podľa potreby vytvorím SQL skript na zapísanie novej organizácie.